שכר לימוד והשתתפויות

שכר לימוד ותשלומי הורים
העשרה תלמוד תורה